Travel Sector Updates

ျမန္မာ့ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားကုိ ေလ့လာႏိုင္မည့္ ခရီးစဥ္သစ္မ်ား ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးတြင္ ေဖာ္ေဆာင္မည္

missing
Photo - Supplied

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အင္း ၊ဆည္မ်ား အပါအ၀င္ ေရေလွာင္တမံမ်ား ႏွင့္ေရတံခြန္မ်ားတြင္ အပန္းေျဖစခန္းေဖာ္ေဆာင္ၿပီး ခရီးစဥ္ေဒသ အသစ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔က  စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။
   
သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပဏာမ ေနရာေဒသ ၁၀ ခုေရြးခ်ယ္ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီး သြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအသုိင္းအ၀ုိင္းမွ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကုိ ယင္းေ နရာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာေစခဲ့သည္

ေနရာ ဆယ္ခုတြင္ ငါးေနရာသာ ခရီးစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္နုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနကလည္း ၄င္းတုိ႔၏ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေနရာသုံးခုရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ေနရာ ၈ ေနရာကုိ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔တင္ျပထားဟုသိရသည္“ဆရာတုိ႔က တုိင္းေဒသႀကီးကေရႊးခ်ယ္ေပးတဲ့ အင္းေတြ၊ဆည္ေတြကုိ ဘယ္ဟာကျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိလဲဆုိတာကုိ ေလ့လာ ဆန္းဆစ္ဖုိ႔သြားခဲ့ပါ။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ကုိမွ ျပန္တင္ျပတယ္။အဲ့ဒီအေပၚမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မေဖာ္ျခင္းကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးေပၚပဲ မူတည္တယ္။ လိုအပ္တာေတြ၊ လုပ္လုိ႔ရတဲ့ေနရာေတြ ၊ျဖည့္ဆည္းေပးရမွာေတြ၊စသျဖင့္ ေျပာျပထားတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ပါ၀င္ရမယ့္က႑ေတြလည္းရွိ တယ္ ”ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

၄င္းေနရာမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာ့ငါးမ်ိဳးစိတ္ ၄၅ မ်ိဳးကုိေလ့လာႏုိင္ေသာ ေရႊက်င္ပကြီးသုေတသနအင္း ၊မုကၡာ ေရတံခြန္ ၊မုကၡာဆင္စခန္း ၊မုကၡာဆည္ ၊အလိုင္နီဆည္ ၊ေတာင္ငူ ပသိဆည္ စျဖင့္ အျခားေနရာအခ်ိဳ႕ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ယင္းေနရာမ်ားကုိလည္း  ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္တာ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲၿပီးျဖစ္ၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခရီးသြားအရင္းအျမစ္မ်ားကိုအသံုခ် ၿပီး ခရီးသြား လုပ္ငန္းေတြဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းခရီးသြားႏႈန္းကုိျမွင့္တက္ေစၿပီး ေဒသခံျပည္သူ တို႔အတြက္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူခရီးသြားလုပ္ငန္း အရင္းအျမစ္ သေဘာတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျဖစ္သည့္ လမ္း ၊ ေရ ၊လွ်ပ္စစ္မီးတို႕ သည္ အဓိကက်သလိုအျခားအေထာက္အပံ့မ်ားလည္း ရွိေန ျပည့္စံုေနဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားကို စြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ ေဒသ၊ ျပည္သူ၊ ပတ္ဝန္းက်င္သမိုင္းေၾကာင္း၊ယဥ္ေက်းမႈ၊ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ၊ သဘာဝအတိုင္း တည္ရွိမႈ၊ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ၊ေအးခ်မ္းသာယာလွပမႈ၊ခရီးသည္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္းသိရသည္။


Theingi Htun is a journalist who worked for two years at Yangon Times Journal and Flower News. She also worked for two years at Democracy Today News as Senior Journalist. She wrote many articles about culture, the travel sector and lifestyle stories too. Now she is working at My Magical Myanmar as a travel writer and social media executive."

0Comments

Leave a Comments